Ochrana osobních údajů (GDPR)

Společnost Dluhopisy.shop, a.s., Nové sady 988/2, Brno-střed, BRNO
(dále jen „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Odesláním kteréhokoliv kontaktního, objednávkového, nebo registračního formuláře na webovém portálu DumZlata.cz uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Fyzická osoba má právo vyžadovat po společnosti informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a dále má právo kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů z evidence společnosti. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou.

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí fyzickými osobami poptávaných služeb, plnění smluvních závazků a nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků komunikace. Údaje jsou zpracovány v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům společnosti, smluvním obchodním partnerům společnosti a třetím osobám.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací
Souhlasím